تبلیغات
کلبه تنهایی من - ساناز 28 سال بیشتر سن نداشت حیف شد واقعا دنیا بی رحمه تازه از آلمان برگشته بود اونجا داشت تحصیل می کرد واقعا حیف.... راستی دوستش که صندلی عقب بود و اون پسره هر دو سالم بودن.. راستی اصلا از دوستش خوشم نمیاد سره ختم و خاکسپاری خیلی با تیپ و ریخت بدی اومده بود من که یکی از فامیلای دورشم دلم نیومد با لاک و تیپ بد برم . لاکامم پاک کردم اما اون دختره.....
انقدر تنهایی را دوست دارم که از سایه ی خودم هم بیزارم