تبلیغات
کلبه تنهایی من - ساناز همراه دوستش و دوست پسرش ساعت 12 شب سوار یک 206 تو پاسداران بودن اونجوری که من فهمیدم داشتن باهم شوخی میکردن و پسره که راننده بود تعادلش رو از دست میده و به یه درخت برخورد میکنند و همه سالم میمونند جز ساناز که پزشک قانونی اطلاع داده بر اثر خفگی این اتفاق افتاده . پسری که راننده بود رو در بازداشت نگه داشتند . ساناز یه برادرم داره به اسم علی دوستی کیهان که سر خاکسپاری از خواهرش جدا نمیشد واقعا صانحه ی دلخراشی بود به همه ی طرفداراش تسلیت میگم
انقدر تنهایی را دوست دارم که از سایه ی خودم هم بیزارم