تبلیغات
کلبه تنهایی من - ساناز کیهان هنرپیشه ی ایرانی در صانحه ی تصادف امروز جان باخت.... اگر دوست دارید اطلاعات بیشتری داشته باشید نظر بدید
انقدر تنهایی را دوست دارم که از سایه ی خودم هم بیزارم